Повече за мюзикъла

   Проектът "Откраднатото слънце" има за цел да разгърне таланта на децата и да ги запознае с особеностите на мюзикъла като сценичен жанр, изискващ умение за работа в екип и самодисциплина.
  Наред с певческите, танцовите и актьорските умения, проектът има за цел да развие и социално-емоционалните компетентности у децата, за да могат те да преодолеят последиците от социалната изолация и онлайн обучението през последните две години.
    Ние вярваме, че проблемите, възникнали вследствие на социалната изолация: затруднения в комуникацията, нарушена емоционалност, липса на мотивация, ниска самооценка, загуба на умения за работа в екип и ниското самочувствие- могат да бъдат преодолени с изкуство.
   
С реализирането на проекта целим децата да бъдат ангажирани чрез изкуството, да имат сцена за изява и възможност да усъвършенстват талантите си. Зрителите да съпреживеят битката между доброто и злото, и да разберат, че само с общи усилия можем да се справим с трудностите.

   Мюзикълът служи като образователен ресурс за използване от различни образователни институции. Подходящ е за изпълнение с ученици от начален етап.
    Ако желаете да поставите мюзикъла и да използвате ресурсите, моля, свържете се с нас от раздел "контакти".

      

Мече.jpg